Gaaltije

Andra avdelningar.

  

Gaaltije´s
huvudpresentation

Renskötsel

Om visningen av "Ge oss våra skelett!

EU projekt i det
sydsamiska området

 

 

DEN SYDSAMISKA BOKBUSSEN

Sör-Tröndelags fylkesbibliotek har sedan 1994 kört en samisk bokbuss på den norska sidan i sydsamiskt område. Från den 26 januari 1999 har bussen även trafikerat Härjedalen.


I bussen finns 4.500 böcker för barn och vuxna, ljudböcker, tidskrifter, språkkurser och musikkassetter. Bokbussen har en egen avdelning med samisk litteratur. Där kan man finna böcker på samiska, böcker om de samiska samhället, lokalhistorisk litteratur från området, men även annan aktuell information. Alla i området får låna i bokbussen. Utlånen är gratis.
Avsikten med projektet är att genom böcker och andra informationsmedier bidra till att bevara och utveckla det sydsamiska språket och kulturen. Målet är att kunna erbjuda så många som möjligt av invånarna i området ett bra och varierat utbud av böcker, tidskrifter mm.

Den sydsamiska bokbussen är ett samarbete mellan Sör-Tröndelags Fylkesbibliotek, Härjedalens sameförening, länsbiblioteket och Gaaltije som också är huvudman.
Den sydsamiska bokbussen är ett inter-reg.projekt där EU tillsammans med Sör- och Nord-Tröndelag fylken, Statens kulturråd och Sametingets kulturråd är medfinansiärer. Projektet kommer att pågå fram till år 2000.


På sina turer genom Härjedalen besökte bokbussen Brändåsen den 4 maj. På bilden ser vi stående, Eva Renfeldt och bokbussens chaufför Tore Auset och sittande framför finns Agneta Andersson, Brändåsen. Bibliotekarie Ann Johansson, Trondheim samt Doris Rensberg, Brändåsen.

TURLISTA
HÖST/VINTER 1999

Tisdagar

31 augusti, 28 september, 26 oktober, 23 november

Brändåsen   vid bastun   15.00 - 16.30 Mittådalen   vid Renhornet   17.30 - 19.00

Onsdagar

1 september, 29 september, 27 oktober, 24 november

Funäsdalen   vid Benkes foto 09.30 - 10.30

Tännäs skola   11.00 - 11.45

Bokbussen är ett EU projekt inom ramen för Interreg Åarjel Saemien.

 

Framsidan | Pressrelease | Urfolkslänkar

Program och budget | "Ge oss våra skelett!" | Mer om filmen