Interreg Åarjel Saemien.

Utvecklingsplan:

Sydsamisk kultur och näringsliv.