Interreg Åarjel Saemien.Krav som ställs på projekt

Ansökningsförfarandet
Interregprojekt är samarbetsprojekt över nationsgräns. Därför är det viktigt att sökandegruppen består av aktörer från ett EU land, i detta fall Sverige.
På ett tidigt stadium av projektets planering rekommenderar vi att man tar kontakt med programmets sekretariat, Interreg Åarjel Saemien i Östersund.
Kontakten är viktig för projektets uppläggning, för att diskutera möjlig nationell offentlig finansiering, överenstämmelse med fastställt program etc.
Ansökan måste avse bestämd åtgärd. Huvudsökande av EU-finansiering skall komma från Sverige, andra sökande från Norge benämns medsökande eller medaktörer. Om sådan ej finns skall Mål-6 medel sökas. Vid ansökan om EU-medel skall den offentliga nationella medfinansieringen vara beslutad eller garanterad. Det är den sökande själv som har ansvar för att ordna medfinansieringen.

Ansökningsblanketter med anvisningar.


Ansökningsblanketter kan beställas från Interreg Åarjel Saemien kontoret, huvudblanketten kan laddas ned i Word 6.0 för PC datorer genom att klicka HÄR.
Filen är dock på 130 KB, eller med andra ord, det tar en stund (men oftast mindre än en minut) innan den överförts till din dator. Se till att ladda ned den på ett ställe där du hittar igen den, är du osäker var filen hamnat, titta efter var din webbläsare befinner sig då denna vanligen stoppar ned filer i samma folder (eller mapp) som webbläsaren använder.
Ansökan inlämnas eller sänds in till:
Interreg Åarjel Saemien.
Köpmangatan 21.
831 86 Luvlieluspien / Östersund.
Telefon: 063 - 14 67 12.
Fax: 063 - 10 17 93.

Tillbaka till framsidan.

1997-11-18