Interreg Åarjel Saemien.

 

Information om de gränsöverskridande och lokala projekt som enskilda samer, institutioner, organisationer och samebyar inom det sydsamiska området av Jämtland och norra Dalarna i Sverige och största delen av det sydsamiska området i Norge.
Interreg Åarjel Saemien är samlingsnamnet på ett av två insatsområden i Interregprogrammet och gemenskapsinitiativet Nordens gröna bälte.

Insatsområdet innehåller två delar; Samisk kultur och information samt Näringsliv. Denna prioritering av den sydsamiska kulturen och näringslivsutvecklingen skall säkerställa den sydsamiska "gränslösa" kulturens och näringens fortlevnad.

Det interregionala samarbetet omfattar regionen Jämtlands län inklusive Idre sameby samt Nord- och Sör-Tröndelags fylken inklusive Hedmarks kommune. Programperioden sträcker sig mellan 1996 - 1999.

Inom ramen för det sydsamiska Interregprogrammet, härefter kallat Interreg Åarjel Saemien är avsikten att stödja samiskt näringsliv och kultur.
På följande informationssidor finns även information om EU's glesbygdsstöd, så kallade Mål 6 medel, som beviljas för projekt som genomförs lokalt i Jämtland och Dalarna. Programperioden löper mellan åren 1996 till 1999. Så det är bäst att du som läser detta börjar gnugga geniknölarna hör därefter gärna av dig och presentera de idéer du har.
Vi är till för att hjälpa till: I första hand för att kunna bedöma om ditt projekt är genomförbart, och om medel kan beviljas från dessa fonder, och sedan för att lotsa ansökan igenom de olika instanserna.
Information om:
Söka medel:
Inledning och programområde.

Vad är syftet?
Samerna och stödfonderna.

Kulturstöd
Stöd till kultur och information.
Mer om kulturstöd.

Näring och affärsverksamhet.
Stöd till samiska näringar.
Mer om samiskt näringsstöd.

Att söka medel.
Allmänt.
Första steget.

Handledning.
Handledning för ansökan.

Kostnadsplan.
Kostnadsplan

Kriterier.
Kriterier.

Beslutgruppen.
Dessa beslutar
om din ansökan.

Utbetalning.
Ett räkneexempel.

Adresser.
Andra stödområden
geografisk omfattning
samt adresser till
några kontor.

Annan EU-information:

NUTEK.
Nutek
Allmän information samt
länkar till andra sidor.
Svenska EU programkontoret.
Resurscentrum för vägledning.

Nordens gröna Bälte.

Riksdagen har en del EU-information på denna sida.Information från Norge.
62.5 millioner kroner til
grenseregionalt samarbeid.
Gränsöverskridande
samarbete.

Dokument hos Odin, Norge.
Commitee of the regions
Huvudpresentationen för de regionala fonderna i Europa
engelsk text.
Lapplands förbundet, information om Barents Interreg-II


Dessa sidor framtagna av:
Boreale.
Copyright © 1997 Boreale och Interreg Åarjel Saemien.
Adress: Köpmangatan 21,
Sverige.
Telefon: 063 - 14 67 12.
Fax: 063 - 10 17 93.
E-post: ingela.nilsson@z.lst.se
Besökare till denna sida.