Interreg Åarjel Saemien.Interreg II, Nordens Gröna Bälte
& Interreg Åarjel Saemien


Inledning:

Programmet, "Nordens gröna bälte", har utarbetats i samverkan mellan kommissionen och de svenska myndigheterna. Programmet är ett svar på det programförslag som den Svenska regeringen, via Arbetsdepartementet, lämnade in till kommissionen den 18 september 1995. Förslaget till Interreg II-program för Jämtlands län - Trøndelag utarbetades av en arbetsgrupp bestående av representanter för länstyrelsen i Jämtlands län, landstinget samt Syd- och Nord-Trøndelags fylken.

Sydsamisk kultur och näringslivsutveckling.

Inom programmet för för "Nordens gröna bälte" finns det så kallade Insatsområde 2: Sydamisk kultur och näringsliv. Denna prioritering av sydsamisk kultur och näringslivsutveckling skall säkerställa den sydsamiska "gränslösa" kulturens och näringens fortlevnad. Detta delområde har fått namnet Interreg Åarjel Saemien.Tillbaka till framsidan.

1997-10-01