Interreg Åarjel Saemien.Samisk kultur och information


Insatser och ekonomiska styrmedel.

Några vägar man kan välja.

Vad vill man uppnå?

 • Utveckla den samiska kulturen - öka sysselsättningen.
 • Ge ökad kunskap om sydsamer och sydsamisk kultur.
 • Förbättra tillgång till information om den sydsamiska kulturen.

  Mål.

 • 1. Bygga upp ett kultur- och informationscentrum.
 • 2. Skapa nätverk mellan lokala centra.
 • 3. Skapa möjligheter att utnyttja informations-
  tekniken för samiska näringsbehov.

  Ekonomisk ram.

 • 0.6 miljoner ecu, eller 5,78 miljoner SKr.
 • Gränsöverskridande samarbetsåtgärder mellan
  samiska kulturorganisationer, sameföreningar, muséer och
  samiska institutioner.
 • Fler samiska kulturarbetare, näringsutövare.
 • Olika verksamheter inom kulturområdet såsom
  samisk musik, teater slöjd etc.
 • Kompetensutveckling.
 • Utveckling av informationssystem.
 • Lokala utvecklingsprojekt.

  Hur ser man att målen uppnås?

 • Antal projektbeslut och hur många av dessa som blir slutförda projekt.
 • Antal aktiviteter och evenemang i gränsområdet.
 • Antal samverkansprojekt över gränsen.
 • Såsom diagrammet visar står Norge för hälften av
  finansieringen, medan EU och Sverige delar på den andra halvan.

  Tillbaka till framsidan.


  1997-10-01