Interreg Åarjel Saemien.Interreg fonder i Norden, inom och
utanför det Samiska kärnområdet

  Interreg II

  Interreg II är ett stöd till gränsöverskridande samarbete inom EU i syfte att hitta lösningar på gemensamma problem. Interreg II omfattar åtta gränsområden i Sverige.
  I detta sammanhang med Samiska frågor och projekt är de tre nordligaste områdena de mest intressanta:

  Nordens gröna bälte: Sverige: Jämtlands län. Norge: Nor- och Sörtröndelag.
  Interreg Åarjel Saemien: Är ett särskilt tilläggsprogram inom ramen för detta, administreras genom Sametinget. Nordkalotten: Sverige: Norrbottens län. Finland: Lapplands län. Norge: Finnmarks, Troms och Nordlands fylke.
  Interreg Sápmi: Är ett särskilt tilläggsprogram, administreras genom Sametinget.

  Barentsregionen: Nordkalotten samt nordvästra Ryssland.

  Andra stödområden.

  Samiska Interreg projekt kan ha beröring med och / eller samarbete med andra projekt, nedan följer därför en lista över andra stödområden.

  Kvarken och MittSkandia: Sverige: Västerbottens län och Örnsköldsviks kommun i Västernorrlands län. Finland: Vasa kustregion, mellersta och södra Österbotten. Norge: Helgeland i Nordlands fylke.

Inre Skandinavia: Sverige: Sex kommuner i västra Värmland samt Älvdalens och Malungs kommuner i Dalarna. Norge: Hedmark fylke och delar av Östfold samt en kommun i Akershus fylke.

Ett gränslöst samarbete: Sverige: Elva kommuner i Bohuslän och Dalsland. Norge: Nio kommuner i Östfold.

Insatser:

För vart och ett av dessa åtta gränsområden har särskilda Interreg 2-program utarbetats. Dessa tar fasta på gemensamma problem och utvecklingsmöjligheter inom områden som näringsliv, sysselsättning och utbildning.

Interreg Sápmi och Interreg Åarjel Saemien utgör sådana särskilda Interreg program.

Finansiering: Programmen omfattar totalt cirka 1,4 miljarder kronor. EU svarar för cirka 340 miljoner. Därtill kommer svensk, norsk, finsk och dansk offentlig finansiering liksom privat finansiering.

Ansökan: Inom ramen för respektive program kan man söka stöd till projekt hos gränsregionala sekretariat eller berörda länsstyrelser.

Sametinget i Sverige har ett sådant sekretariat för Interreg Sápmi.
Interreg Åarjel Saemien har ett separat kontor på Länsstyrelsen i Östersund.