Gaaltije

Andra texter om Malå:

  

Renkapplöpning i Malå

Återförd seite fick Herrens välsignelse

Minnesmärke över "Långa Lappflickan" skapar samisk irritation

 

Malå samhälle med omkring 2500 innevånare ligger geografiskt centralt i sameland. Men på den mentala kartan, i mångas medvetande, utgör samhället och skogssamebyn en avkrok. Detta hindrar dock inte malåsamerna från att genomföra ett antal intressanta satsningar.

"Det är en så negativ fokusering i media på samerna och renskötseln."

 

ör tre år sedan började man föra fördjupade diskussioner om att stödja utvecklingen av samebyn, i det låg även en önskan om att utveckla kompetensen och skapa nya binäringar. Samebyns ordförande Jörgen Stenberg säger att han "känner sig stolt över att man nu kommit en bit på väg."
Ett av dessa steg är att sameföreningen och samebyn arrenderat och nu driver den lokala campingen i Nölviken vid samhällets södra infart. Campingen är center för ett antal olika aktiviteter, förutom de möjligheter som finns på campingplatsens område med badplats, bastu, tennisbana och liknande så anordnas även utfärder, exempelvis med båtturer till Koppsele.

Per Larsson och Anette Lindvall är två av dem som under sommaren 1999 arbetat på Nölvikens camping.

"Vi funderar även att informera turisterna om verksamheten inom samebyn," säger Jörgen. Något man redan börjat göra i liten skala då det på campingen redan finns en trebent ställning med namnen och renmärkena på renskötarna inom samebyn.

De renkapplöpningar som hölls i början på mars månad är en annan del av denna satsning: "Med sådana aktiviteter hoppas jag att bybefolkningen upplever att vi samer tillför något positivt till samhället," säger Jörgen.

 

Den nya gruvan bekymrar samebyordföranden Jörgen Stenberg.

Kultur

Samebyn och -föreningen har under flera år gemensamt dokumenterat fornlämningar och andra intressanta tecken på den samiska kulturen i området.
I samebyns regi har man även återuppbyggt ett stockhage i Sundtjärn, söder om Släppträsket. Tillvaron är dock långt ifrån utan problem för malåsamerna, främst genom den fortsatta malmprospekteringen och gruvdriften i området.
Jörgen Stenberg är bekymrad över den nya gruva som inom kort kommer att öppnas norr om samhället då den ligger mitt på en av samebyans flyttleder. "Vi är inte emot gruvan som sådan," säger Jörgen men menar att man från samebyns sida betraktar sig som åsidosatta i hanteringen av ärendet för den nya gruvtäckten.
Samtidigt är Jörgen mycket försiktig med att göra några kategoriska uttalanden då han menar att: "det varit så mycket negativ fokusering i media på samerna och renskötseln."

"Med en genomsnittlig ålder på 31½ år bland renskötarna är Malå världens yngsta sameby."

Samehelgen

I likhet med föregående år anordnande Malå sameförening och sameby festligheter under den tredje helgen i Augusti, ett arrangemang som gynnades av vackert men aningen kyligt väder.
Under lördagens tävlingar kunde arrangörerna glädjas över en ett stort deltagarantal, både bland de tävlande och publik. I yngsta klassen 0 - 7 år vann Anna Sara Rannerud, i klassen för ungdomar 8 - 12 år vann Andreas Grundström och i herrklassen vann Svante Stenberg med 83 poäng medan Lena Samuelsson vann damklassen med 80 poäng genom att hantera lassot mycket väl efter en litet trevande inledning i skyttedelen.

Lena Samuelsson tävlande för Malå var en glad vinnare i damklassen.

Totalt deltog ett hundratal personer i tävlingarna, Ann Charlotte Renström som var en av arrangörerna såg detta som ett rekorddeltagande för tävlingarna i Malå och hoppades "att detta är en ny trend inför det nya årtusendet."

Bild och text: Aanta


 

Framsidan | Kulturfestival | Urfolkslänkar

Program och budget | Interreg Åarjel Saemien | Mer om samer