Gaaltije

Andra avdelningar.

  

Gaaltije´s
huvudpresentation

Renskötsel

Om filmen "Ge oss våra skelett!

EU projekt i det
sydsamiska området

 

 

Gaaltije medarrangör av kulturfestival

Puzzel -99 är en kulturöverskridande festival som kommer att hållas i Östersund 17 - 20 november 1999.
I festivalprogrammet ingår filmvisningar och samtal kring aktuella demokratifrågor. Om ungdomars situation, om hopp, solidaritet och demokrati, men även om maktutövning och vanmakt.


Nu står Gaaltije som medarrangör till en kulturfestival som skall hållas i Östersund den 17 - 20 november 1999.
Det är Filmpool Jämtland som tillsammans med andra organisationer arrangerar.

Ett delarrangemang i festivalen heter "Makt och rättvisa." Det handlar om film -samtal om film - där man skall behandla frågor om demokrati och makt.

LO-centralt, Filmcentrum och Folkets Bio-riks är andra medarrangörer.
Man kommer att visa ett flertal filmer under festivalen. En av filmerna heter "Ge oss våra skelett" och är regisserad av den samiske filmaren Paul-Anders Simma. Den kommer att visas på Regina och i anslutning till filmen kommer diskussioner att föras.


Oiva Almatti är en av de personer vi får möta i filmen.

Som förfilm kommer Paul-Anders Simmas film "Hundliv" även att visas.

Kulturfestivalen har arrangerats även tidigare år. Då under namnet "Pussel". Debatt, musik, konst och happening är evenemang som präglar festivalen.

 

Framsidan | Bokbussen | Urfolkslänkar

Program och budget | "Ge oss våra skelett!" | Mer om filmen