English


Samiq Wild Food står för ursprung, passion och vilda smakupplevelser. Samiq är ett samiskt kvalitetsbolag som slaktar och förädlar ren, älg och annat frigående vilt. Samiqs vision är att sälja världens bästa ren- och viltkött till passionerade matälskare.

Samiq ligger i hjärtat av södra Sápmi (Sameland) och ägs av samer / renägare i Dalarna, Härjedalen, Jämtland och Västerbotten.


Samiqs styrka och ursprung är det unika förhållandet mellan renen och de renskötande samerna. Denna symbios är en viktig hörnsten i samernas kultur och har gett möjlighet för Europas äldsta kvarvarande ursprungsbefolkning att fortleva på traditionellt vis. Samerna är en av världens bästa kulturer på att ta hand om och förvalta ett friströvande vilt djur.

Samiq kan genom detta täta samarbete med renägaren ta fram en kvalitet som vi vill påstå är världens bästa. Samiq arbetar ständigt med att förbättra denna kvalitet.


  Renen sköts om på ett lika gott sätt av både renägaren, Samiqs kunniga personal och av Kocken (kanske du själv), som förstår och uppskattar renköttets vilda härliga smaksensationer.
Renköttets vilda och goda smak kommer av att renen själv söker sin föda i Sapmís fjäll- och skogsområden.

Renar i Jämtländsk sameby.

Norra Skandinaviens flora med näringsrika örter, knoppar, lavar och övrig växtlighet ger köttet dess smak men även dess dokumenterat näringsrika innehåll av mineraler och spårämnen.
Kort sagt är renköttet fantastiskt gott, magert och nyttigt.