English


Företagsfakta
Samiq Wild-Food AB har som företagsidé att slakta, förädla, marknadsföra och sälja ren- och viltprodukter av hög kvalitet till Europas matälskare/konsumenter. Huvudinriktningen för företaget är restauranger och storkök men vi har även konsumentanpassade produkter.
Vi har i huvudsak frysta styckningsdetaljer men säljer även torkade och rökta produkter. Vi säljer färskt kött under säsong oktober till februari månad och planerar att utöka både i tid och volym.
Vi köper enbart ren och älg ifrån samebyarna i södra Sverige (dvs Dalarna, Härjedalen, Jämtland och Västerbotten) som vi vet uppfyller både våra transport- och kvalitetskrav.

Samiq i siffror

Omsättning13 milj. Kr/år
Antal anställda12 personer
Volym omsatt ren8000 ren = 200 ton
Volym omsatt älg300 älgar = 50 ton

Produktionsanläggningen
Vi har en av Sveriges modernaste slakt- och förädlingsanläggningar anpassat för ren och vilt. Byggnadsåret är 1989. Vår produktionsanläggning är beläget i Fyrås mitt i samebyarnas vinterbetesland ca 7 mil norr om Östersund. I anläggningen har en slaktlinje optimerad för renslakt. Vi har även mycket bra stycknings och förpackningsmöjligheter och uppfyller restaurangbranschens alla krav.

Personalen

Vi har en kunnig och lojal personal med flerårig arbetslivserfarenhet inom branschen. Vi räknar vår duktiga personal som en av våra bästa tillgångar.

Ägarna

Ägarna till Samiq Wild-Food AB är samebyarna i Dalarna, Härjedalen, Jämtland och Västerbotten. Detta är företagets grundläggande styrka och är en garanti för långsiktighet och stora leveransvolymer. Samebyarna i detta område har under lång tid arbetat med kvalitetsförbättringar och kan bl.a. leverera renkalv av hög kvalitet. I vårt upptagningsområde finns en sammanlagd volym på ca 18.000 ren och vi ser därför stora möjligheter att öka vår omsättning i framtiden.