Bild 2, intaget
Bild 3, packetering Bild 4, på tallriken
Meddelande