Allmänt
Webben som annonsmedium
Att förenkla sökandet
Billig reklam
50% rabatt
Priser

 


Vi förutsätter att alla har en god portion av gott förnuft, så dessa regler är kanske överflödiga. :)
Men även om detta kan ses som självklara, finns de i alla fall dokumenterade här i händelse att något tveksamt skulle dyka upp!

Skulle någon ha frågor rörande punkterna nedan går det utmärkt att höra av sig till den webbansvarige.


Villkor

  • A Vi åtar oss att skapa er presentation, samt om så önskas ordna utrymme på webbhotell och registrera er domän en månad efter att beställaren inlevererat allt relevant material för presentationen till uppdragstagaren, i detta fall Boreale.

  • B Presentationen skall vara av en sådan natur att de ej på något sätt kan anses vara stötande, detta innefattar -men är ej begränsat till- alla skildringar, former av samt uppmaningar till våld, rasism eller pornografi.

  • C Varje företag äger och behåller copyright till logotyper, företagsnamn och innehållet hos den egna presentationen. Uppdragstagaren åtar sig - om så önskas att skapa länkar till andra presentationer. Men de får under inga villkor leda till webbpresentationer som innehåller material av det slag som beskrivs under punkt b.

  • D Beställaren och Boreale har båda rätten att avbeställa och / eller göra förändringar i det material som skall presenteras fram tills den tidpunkt då arbetet med presentationen har påbörjats. - Men därefter endast efter särskild överenskommelse.

  • E Boreale förbehåller sig rätten att behålla kontrollen över en presentation eller annons fram tills dess full betalning skett, samt rätten att avlägsna den av Boreale utvecklade webbpresentationen från dess adress och/eller katalog på webbhotellet eller dess Internetadress utan återbetalning av eventuellt erlagda avgifter eller ersättning för förlorad inkomst om dessa bryter med något av ovanstående villkor.

    [Framsida för Boreale]
  •